NieuwsAdvocaten hekelen kabinetsreactie op Wolfsen.
2 juni om 12:01

De puntenvergoeding voor advocaten moet aansluiten bij de ambtelijke salarisschaal 12, staat te lezen in de kabinetsreactie op het rapport Wolfsen. Maar daarbij houdt het kabinet geen rekening met kantoorkosten, menen advocaten. Ook hekelt de advocatuur het voorstel om de puntengrens te verlagen naar 900.

Voor 1 juni had het kabinet beloofd te reageren op het rapport "Duurzaam stelsel" onder voorzitterschap van aankomend Autoriteit Persoonsgegevens-voorzitter Aleid Wolfsen. Gisteravond werd het kabinetsstandpunt op de valreep openbaar: de voorgenomen bezuinigingen worden voorlopig even uitgesteld.

Toch vinden veel advocaten het kabinetsstandpunt geen goed nieuws. Zo meent het kabinet met Wolfsen dat de puntenvergoeding moet blijven aansluiten bij ambtelijke schaal 12. Maar die vergelijking gaat mank, menen advocaten: omzet is niet hetzelfde als salaris. "Advocaten hebben in tegenstelling tot ambtenaren kantoorkosten; omzet is dus geen loon," zegt Thomas Felix, voorzitter van de NVJSA.

Ook wil het kabinet een puntengrens van 900 invoeren. "Wat moet een advocaat doen die de grens heeft bereikt? Je kunt dan moeilijk je werkzaamheden in lopende strafzaken staken. De ratio van de regel ontgaat mij bovendien: die zaken die strafrechtspecialisten niet worden gedaan omdat de puntengrens is bereikt, worden wellicht opgepakt door minder gespecialiseerde advocaten," zegt Felix. "Gespecialiseerde rechtsbijstand bevordert ook de efficiëntie in strafzaken. Gaat het specialisme verloren dan worden de beoogde bezuinigingen ergens anders dus teniet gedaan."

Ook de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) stelt dat specialisatie een belangrijk vereiste voor kwalitatief goede dienstverlening is. "De voorgenomen urengrens betekent het einde voor gespecialiseerde sociaal advocaten die juist de meest kwetsbare rechtzoekenden helpen," zegt algemeen deken Bart van Tongeren.

Volgens Van Tongeren zijn veel onderdelen uit het rapport van de commissie Wolfsen overgenomen zonder duidelijke uitwerking. "Hierdoor is het zo goed als onmogelijk een afgewogen beslissing te nemen over een stelsel dat toekomstbestendig moet zijn en bovendien meebeweegt met ontwikkelingen in wet- en regelgeving," zegt Van Tongeren.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.
Rechtspraak.
27 mei om 15:30

Je hoeft in strafzaken niet te getuigen tegen familieleden. Deze blog van rechter Joan Holthuis (rechtbank Limburg) maakt duidelijk waarom dat een goede regel is.

Als verdachte mag je liegen; niemand hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Bij getuigen ligt dat anders. Ik moet er als rechter vanuit kunnen gaan dat zij de waarheid spreken. Dat gebeurt lang niet altijd. Voor mij zit een jongen van 19 die nog thuis woont. De politie heeft hem van zijn bed gelicht omdat hij belde met een telefoon die was buitgemaakt bij een straatroof. Het begon vlak daarna al. Dat staat vast, want de telefoon werd getapt. Hoe kwam hij eraan? "Op straat gevonden", zegt hij. "Een paar weken voor mijn aanhouding. " Van de straatroof weet hij niets.
Zijn moeder, ook aanwezig, bevestigt dat. Zij wil best getuigen. Ze legt de eed af en moet daarna de waarheid spreken. "De nacht van die overval was hij thuis", verklaart ze. Dat weet ze zeker, want ze gaat elke nacht bij hem kijken als ze naar de wc moet. "O ja, en had ik al gezegd dat hij een paar dagen voor zijn aanhouding een telefoon op straat had gevonden? Die heeft hij me toen nog laten zien." Dat laatste kan niet kloppen. De telefoon werd immers al weken door haar zoon gebruikt. Maar moeder houdt stug vol. Haar zoon is een goeie jongen. Die doet zoiets niet.
Ergens begrijp ik het wel. Misschien zou ik als moeder hetzelfde doen. Maar deze "goeie jongen" gaat het niet helpen. Hij wordt veroordeeld, tot groot ongenoegen van zijn moeder. De officier van justitie zal haar ook vervolgen. Voor meineed.

Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.
Sluiting Jeugdinstellingen.
25 maart om 11:03

Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de voorgenomen sluiting van diverse jeugdinstellingen. Zie hier het persbericht

Twee van onze advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Jeugdrecht Advocaten (NVJA) en de Vereniging Jeugdrecht Advocaten Rotterdam (VJAR).

http://www.vnja.nl/

Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.
Bemiddelingskosten woonruimte
26 februari om 11:28

De afgelopen jaren hebben wij in onze praktijk vele contracten voorbij zien komen waarin torenhoge bemiddelingskosten aan de huurder in rekening werden gebracht. In veel gevallen is dat ten onrechte en kunt u de kosten terugvorderen.

De Hoge Raad heeft recentelijk een belangrijk advies gegeven aan de kantonrechter (HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3099).

Volgens de Hoge Raad mag een bemiddelaar van huurwoningen, geen bemiddelingskosten in rekening brengen bij een huurder, indien de bemiddelaar tevens een overeenkomst heeft gesloten met de verhuurder. Of de verhuurder betaalt voor de diensten van de bemiddelaar is niet van belang. Dit is slechts anders als het bemiddelingskantoor enkel fungeert als een “elektronisch prikbord”, dus als verhuurder en aspirant-huurder niet van elkaar zijn afgeschermd en ook een huurcontract kunnen sluiten zonder tussenkomst van het bemiddelingskantoor.

Als u zich in het voorgaande herkent heeft u hoogstwaarschijnlijk ten onrechte bemiddelingskosten betaald. Het is mogelijk de bemiddelingskosten terug te vorderen. De verjaringstermijn is 5 jaar.

Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.
AG: belastingheffing over vermogen in strijd met EVRM
19 februari om 16:13

De belasting die wordt geheven over vermogen (box 3 van de inkomstenbelasting) is in strijd met het recht van eigendom (art. 1 van het Eerste Protocol EVRM). Dat schrijft advocaat-generaal Niessen in een advies aan de Hoge Raad. Mensen die zeer verschillende resultaten behalen op hun vermogen, betalen hetzelfde percentage belasting. Dat leidt tot willekeur, aldus de advocaat-generaal. Wanneer dit vaste percentage belasting niet kan worden betaald uit de opbrengst van het vermogen is er sprake van een oneigenlijke ontneming. Nu is het oordeel aan de Hoge Raad. www.rechtspraak.nlAlcoholslot komt niet meer terug.
19 februari om 16:08

Als gevolg van uitspraken van de Hoge Raad en Raad van State werden er al (voorlopig) geen alcoholslot-programma's meer opgelegd. Nu heeft de minister geschreven dat het alcoholslot-programma definitief van de baan is. www.rijksoverheid.nlCentrale Raad van Beroep legt bijstandboetes verder aan banden
14 januari om 15:02

Geen servicekosten verschuldigd voor onderhoud van een tuin waar je alleen naar kunt kijken. Overigens ook niet als de tuin juist voor iedereen toegankelijk is.De Centrale Raad van Beroep beslist in zijn uitspraak van 11 januari 2016 dat de hoogte van een bijstandsboete zo moet worden vastgesteld, dat een betrokkene deze binnen een redelijke termijn kan betalen. Zo wordt voorkomen dat het opleggen van een boete tot gevolg heeft dat een betrokkene zeer langdurig op het absolute minimum moet leven. De Centrale Raad van Beroep gaat uit van een maximale termijn van twee jaar. Bij de vaststelling van die termijn moet ook rekening worden gehouden met de mate van verwijtbaarheid van betrokkene, zodat de periode ook korter kan zijn. In deze uitspraak wordt ook grove schuld als mate van verwijtbaarheid voor het eerst toegepast. www.rijksoverheid.nlTaart
11 januari om 15:40

Van eventuele voornemens tot afslanken zal dit jaar niet veel komen.
Wederom taart van een cliënt gekregen.
taartEigen bijdrage rechtsbijstand per 1 januari 2016
6 januari om 16:45

Als u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, dient u een eigen bijdrage te betalen, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen van 2 jaar geleden. De hoogte van de eigen bijdragen zijn per 1 januari jl. niet veranderd, wel de inkomensgrenzen. In bijgevoegde link kunt u de eigen bijdragen en inkomensgrenzen bekijken. Let er op dat als u een doorverwijzing krijgt van het Juridisch Loket, u een korting op de eigen bijdrage krijgt van € 53,00. www.rechtsbijstand.nl